Thrift annonser

Vakuumhärdning

Vakuumhärdning
Pris: 5 000 :-

FÖR HEMMET

2017-10-26 15:50:50
Typ: Badrum/WC/Bastu
Vakuumhärdning
Vi har 6 st vakuumugnar. Vakuumhärdning ger fina ytor och framförallt är det en miljövänlig härdteknik.
Vakuumvärmebehandling Seghärdning Presshärdning Sätthärdning
Karbonitrering Gasnitrering Plasmanitrering Nitrokarburering Tvättning
Trumling Härdning Anlöpning Nitrering Släckglödgning Induktionshärdning
Sätthärdning
Metoden innebär att stålet värms i en ungnsatmosfär med en hög kolpotential, vilket ger ett uppkolat ytskikt som blir hårt vid efterföljande härdning. Härddjupen ligger normalt mellan 0,2-1,5 mm och styrs av temperatur och hålltid i ugn. Sätthärdningsdjupet defineras som det djup under ytan där hårdheten sjunkit till 550 HV.
Vanliga ythårdheter efter anlöpning är 58-62 HRC. Stålen som används vid sätthärdning har låg grundkolhalt på ca: 0,10-0,20% vilket ger en mjuk kärna i förhållande till den hårda ytan. Detta ger tillsammans med den hårda och slitstarka ytan en kraftig förbättring av utmattningshållfastheten. Orsaken är det härdade ytskiktets större volym än underliggande material, vilket skapar tryckspänningar i ytan.
Karbonitrering
Karbonitrering är en variant av sätthärdning där förutom kol även kväve tillförs i ytan.

Detta ökar härdbarheten i ytskiktet hos olegerade stål. Material som normalt skulle kräva vattenhärdning kan med karbonitrering härdas i olja, vilket ger bättre formstabilitet än vatten.
Seghärdning
Vid seghärdning värms detaljerna till en av stålsorten bestämd temperatur och härdas därefter i olja. Då grundkolhalten i seghärdningsstål är högre än i sätthärdningsstål erhålls hårdhet genom hela detaljen beroende av stålsort och dimension. En efterföljande anlöpning, normalt 500-650 grader ger en god kombination av hårdhet och seghet.
Nitrering
Nitrering är en ytbehandlingsprocess som utförs i nitrerugnar och syftar till att härda stål genom att skapa en hård yta.
Den stora fördelen med nitrering framför andra metoder är att den inte innefattar släckning med dess medföljande distorsionsproblem.
Den nitrerade ytan är mycket slitstark och kraftig friktionsreducerad. Materialets livslängd ökar avsevärt på grund av det ökade korrosionsmotståndet. Ytan får ett härdat skikt på mellan 0,03 – 0,8 mm. Djupare skikt är möjligt, men det kräver längre cykler eftersom diffusionshastigheten är långsam.
Nitrering kan utföras genom att enbart tillsätta kväve (N), eller dessutom lägga till kol (C) vilket då kallas för Nitrokarburering. Nitrering utförs under omvandlingstemperaturen för legeringsstål vilket medför att distorsionsproblem undviks.
I processen ingår att värmebehandla stålet till bestämd ythårdhet. Därefter tillsätts aktivt kväve i en diffusionsprocess vid ett temperaturintervall som vanligtvis ligger på 495ºC till 530ºC. Denna temperatur påverkar inte basmetallens egenskaper vilket medför att dimensionerna bibehålls.
Före slutlig bearbetning avspänningsglödgas materialet för att i slutändan endast få en ytterst liten tillväxt. I vissa fall tas det sköra yttersta lagret bort som produceras av processen för att uppnå en snäv tolerans.
Turbilen
Heat Treatment turbil kör dagligen för att hämta och lämna gods. Vi kör en lång och en kort tur.
Vakuumvärmebehandling Seghärdning Presshärdning Sätthärdning
Karbonitrering Gasnitrering Plasmanitrering Nitrokarburering Tvättning
Trumling Härdning Anlöpning Nitrering Släckglödgning Induktionshärdning

w w w U T E R N A . LT (Europe)


Visa var
Vill du köpa eller sälja Vakuumhärdning eller andra bygg & trädgård så kan du göra det med en gratis annons på Thrift.se. Vi har många annonser för bygg & trädgård i Hultsfred och resten av Sverige. Sök bland bygg & trädgård till salu på Thrift.